Thông báo tổ chức hội thảo "Phân bổ nguồn lực cho phát triển kinh tế: mô hình lý thuyết, kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam"

Trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu “Phân bổ nguồn lực trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Thực trạng, vấn đề đặt ra và định hướng giải pháp”, mã số KX 04.14/16-20, thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020” (mã số KX.04/16-20) do PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn làm chủ nhiệm đề tài; Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN dự kiến tổ chức Hội thảo “Phân bổ nguồn lực cho phát triển kinh tế: Mô hình lý thuyết, kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam” vào cuối tháng 10 năm 2017.

Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích tăng cường trao đổi học thuật cũng như thực tiễn, cung cấp một diễn đàn cho các nhà khoa học và các chuyên gia trong nước và quốc tế tập trung thảo luận về các nội dung: (i) Một số vấn đề lý luận về nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội; (ii) Một số vấn đề lý luận về cơ chế phân bổ nguồn lực trong các mô hình kinh tế thị trường trên thế giới và (iii) Kinh nghiệm phân bổ nguồn lực trong các nền kinh tế thị trường của một số nước trong khu vực và thế giới và những bài học cho Việt Nam.

Thời gian dự kiến: Cuối tháng 10 năm 2017

Địa điểm dự kiến: Phòng 801, toà nhà E4, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Chủ đề hội thảo:

* Một số vấn đề lý luận về nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội
 • Khái niệm, đặc điểm, phân loại, vai trò của các nguồn lực cho phát triển kinh tế
 • Nguồn lực và phân bổ nguồn lực trong nền kinh tế thị trường trong học thuyết Mác-Lênin
 • Nguồn lực và phân bổ nguồn lực trong nền kinh tế thị trường trong các lý thuyết kinh tế cổ điển và tân cổ điển
 • Nguồn lực và phân bổ nguồn lực trong nền kinh tế thị trường trong các lý thuyết kinh tế cổ điển và tân cổ điển
 • Quan điểm của Đảng và Nhà nước và Việt Nam về nguồn lực cho phát triển kinh tế
* Một số vấn đề lý luận về cơ chế phân bổ nguồn lực trong các mô hình kinh tế thị trường trên thế giới
 • Vai trò của nhà nước và thị trường trong phân bổ nguồn lực cho phát triển kinh tế
 • Cơ chế phân bổ nguồn lực trong các mô hình kinh tế thị trường trên thế giới (mô hình kinh tế thị trường tự do, mô hình kinh tế thị trường xã hội, mô hình kinh tế thị trường hỗn hợp, mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa)
 • Các nguyên tắc phân bổ nguồn lực trong các mô hình kinh tế thị trường
 • Hệ tiêu chí đánh giá hiệu quả phân bổ nguồn lực trong nền kinh tế thị trường (Cụ thể, tiêu chí đánh giá tính hiệu quả của phân bổ nguồn lực về mặt kinh tế, về mặt xã hội - công bằng, về mặt môi trường, hoặc các tiêu chí khác …)
 • Các nhân tố ảnh hưởng tới phân bổ nguồn lực trong nền kinh tế thị trường.

* Kinh nghiệm phân bổ nguồn lực của một số nước trong khu vực và thế giới và những bài học cho Việt Nam

 • Kinh nghiệm quốc tế về xác định nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế và bài học cho Việt Nam
 • Kinh nghiệm về phân bổ nguồn lực cho phát triển kinh tế trong các nền kinh tế thị trường của một số nước trong khu vực và thế giới và những bài học cho Việt Nam

Vui lòng liên hệ với TS. Nguyễn Cẩm Nhung (ĐT: 0944388568, Email: nhungnc@vnu.edu.vn; nhungnc@yahoo.com) hoặc ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai (ĐT: 0975701257; Email: maintt@vnu.edu.vn; thanhmai177vnu@gmail.com) để biết thêm chi tiết.

Xin trân trọng thông báo!

Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Các tin khác
 
   
 

free stats

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Giấy phép số 3994/GP-TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền Thông, UBND Thành phố Hà Nội cấp ngày 14/12/2015
144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.    Tel: (84.24) 37547506     Fax: (84.24) 37546765
Email: news_ueb@vnu.edu.vn
Website:
http://ueb.edu.vn   -   http://ueb.vnu.edu.vn