Lãnh đạo Khoa Kinh tế Chính trị, Khoa Kinh tế và Trường ĐHKT qua các thời kỳ

Trường Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (tên giao dịch tiếng Anh: University of Economics and Business - Vietnam National University, Hanoi) được thành lập theo Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 6/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Trường đã trải qua nhiều giai đoạn chuyển đổi lịch sử và có khởi nguyên từ Khoa Kinh tế Chính trị thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội từ năm 1974.

Những mốc lịch sử quan trọng:

  • 11/1974: Khoa Kinh tế Chính trị trực thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

  • 9/1995: Khoa Kinh tế trực thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN.

  • 7/1999: Khoa Kinh tế trực thuộc ĐHQGHN.

  • 3/2007: Trường Đại học Kinh tế trực thuộc ĐHQGHN.

Lãnh đạo Khoa Kinh tế Chính trị, Khoa Kinh tế và Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN qua các thời kỳ:


GS. Trần Phương

Chủ nhiệm Khoa đầu tiên - Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (1974-1978)

Cố GS. Đào Văn Tập

Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (1978-1989)

GS.TSKH. Lê Văn Viện

Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (1989-1993)

GS.TS. Trần Ngọc Hiên

Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (1993-1995)

PGS.TS. Lê Danh Tốn

Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (1995-1999);

Chủ nhiệm Khoa Kinh tế - ĐHQGHN (1999-2004)

PGS.TS. Phí Mạnh Hồng

Chủ nhiệm Khoa Kinh tế - ĐHQGHN (2004-2007)

PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ

Hiệu trưởng đầu tiên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (2007-2010)

PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (2010-2017)

PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (2017-nay)


 
Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Các tin khác
 
   
 

free stats

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Giấy phép số 3994/GP-TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền Thông, UBND Thành phố Hà Nội cấp ngày 14/12/2015
144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.    Tel: (84.24) 37547506     Fax: (84.24) 37546765
Email: news_ueb@vnu.edu.vn
Website:
http://ueb.edu.vn   -   http://ueb.vnu.edu.vn