Ban chỉ đạo, Ban Thư ký và các Tiểu ban chuẩn bị Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Trường Đại học Kinh tế và 38 năm truyền thống

Ban chỉ đạo, Ban Thư ký và các Tiểu ban chuẩn bị Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Trường Đại học Kinh tế và 38 năm truyền thống

Danh sách Ban chỉ đạo, Ban thư ký và các Tiểu ban như sau:

I. BAN CHỈ ĐẠO:

Stt
Họ tên
Chức vụ
Nhiệm vụ
1.

PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn

Hiệu trưởng

Trưởng ban
2.

PGS.TS. Trần Anh Tài

Phó Hiệu trưởng

Phó Trưởng ban

3.

TS. Nguyễn Ngọc Thanh

Phó Hiệu trưởng

Ủy viên
4.
TS. Vũ Anh Dũng

Phó Hiệu trưởng

Ủy viên
5.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Thiên

Chủ tịch Công đoàn

Ủy viên

ThS. Nguyễn Viết Lộc Trưởng Phòng HCTH Ủy viên - Thư ký

II. BAN THƯ KÝ:
Stt
Họ tên
Chức vụ
Nhiệm vụ
1.

ThS. Nguyễn Viết Lộc

Trưởng Phòng HCTH

Trưởng ban
2.

TS. Nguyễn Mạnh Tuân

Trưởng Phòng Đào tạo

Ủy viên
3.

ThS. Phạm Minh Tuấn

Trưởng Phòng KHTC

Ủy viên
4.

TS. Nguyễn Quốc Việt

Trưởng Phòng NCKH&HTPT

Ủy viên
5.

ThS. Cảnh Chí Dũng

Trưởng Phòng TCNS

Ủy viên
6.

ThS. Phạm Việt Thắng

Phó trưởng Phòng HCTH

Ủy viên - Thư ký


III. CÁC TIỂU BAN:
1. Tiểu ban tài trợ:
Stt
Họ tên
Chức vụ
Nhiệm vụ
1.

PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn

Hiệu trưởng

Trưởng Tiểu ban

2.

TS. Nguyễn Ngọc Thanh

Phó Hiệu trưởng

Phó Trưởng tiểu ban

3.

TS. Nguyễn Mạnh Tuân

Trưởng phòng Đào tạo

Ủy viên - Thư ký

4.

TS. Nguyễn Quốc Việt

Trưởng phòng NCKH & HTPT
Ủy viên
5.

PGS.TS. Hoàng Văn Hải

Chủ nhiệm Khoa QTKD

Ủy viên
6.

TS. Quách Mạnh Hào

Phó chủ nhiệm Khoa TCNH

Ủy viên
7.

TS. Vũ Anh Dũng

Chủ nhiệm Khoa KT&KDQT

Ủy viên
8.

PGS.TS. Phạm Văn Dũng

Chủ nhiệm Khoa KTCT

Ủy viên
9.

TS. Vũ Quốc Huy

Chủ nhiệm Khoa KTPT

Ủy viên
10.

ThS. Nguyễn Hải Minh

Thư ký Thường trực Hội cựu sinh viên

Ủy viên
11.

Bà Trần Thị Hồng

Phó Giám đốc TT HTSV

Ủy viên

2. Tiểu ban hậu cần - cơ sở vật chất:

Stt
Họ tên
Chức vụ
Nhiệm vụ
1.

PGS.TS. Trần Anh Tài

Phó Hiệu trưởng

Trưởng Tiểu ban

2.

ThS. Phạm Việt Thắng

Phó trưởng Phòng HCTH

Phó Trưởng tiểu ban

3.

ThS. Đoàn Thị Thoan

Phó trưởng Phòng KHTC

Ủy viên
4.

Bà Trần Thị Hồng

Phó Giám đốc TT HTSV

Ủy viên
5.

Ông Vũ Minh Đức

Chuyên viên Phòng HCTH

Ủy viên
6.

Bà Phạm Bích Ngọc

Chuyên viên Phòng HCTH

Ủy viên - Thư ký


3. Tiểu ban truyền thông:
Stt
Họ tên
Chức vụ
Nhiệm vụ
1.

TS. Vũ Anh Dũng

Phó Hiệu trưởng

Trưởng Tiểu ban

2.

ThS. Nguyễn Thị Thư

Phó trưởng Phòng Đào tạo

Ủy viên
3.

ThS. Nguyễn Thị Vũ Hà

Bí thư Đoàn Thanh niên

Ủy viên
4.
ThS. Sái Công Hồng

Phó Giám đốc TT ĐBCLGD

Ủy viên
5.
ThS. Lưu Thị Mai Anh

Trưởng BP Truyền thông

Ủy viên - Thư ký


4. Tiểu ban tài liệu
Stt
Họ tên
Chức vụ
Nhiệm vụ
1.

TS. Vũ Anh Dũng

Phó Hiệu trưởng

Trưởng Tiểu ban

2.

ThS. Cảnh Chí Dũng

Trưởng phòng TCNS

Ủy viên
3.

ThS. Trần Thị Hoàng Yến

Phó trưởng phòng TCNS

Ủy viên
4.

ThS. Lê Thị Thanh Xuân

Phó trưởng P. NCKH & HTPT
Ủy viên
5.

Ông Vĩnh Bảo Ngọc

Chuyên viên Phòng TCNS

Ủy viên
6. Nguyễn Thị Thục An Chuyên viên BP. TCXB Uỷ viên
7.

ThS. Nguyễn Thị Minh Phương

Phó trưởng phòng KHTC

Ủy viên - Thư ký

UEB_Net

Các tin khác
 
   
 

free stats

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Giấy phép số 3994/GP-TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền Thông, UBND Thành phố Hà Nội cấp ngày 14/12/2015
144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.    Tel: (84.24) 37547506     Fax: (84.24) 37546765
Email: news_ueb@vnu.edu.vn
Website:
http://ueb.edu.vn   -   http://ueb.vnu.edu.vn